Com puc tenir discriminació horària si el meu comptador no registra horàriament la mesura?

 
 
A l'Ordre ITC/3801/2008 s’especifica que si un comptador no té discriminació horària, però la tarifa d’accés a la que està associat el consumidor si ha de realitzar discriminació, el repartiment dels [kWh] consumits es realitzarà de la següent manera:

Consumidor en baixa tensió
Punta: 17 [%] del consum registrat.
Pla: 55 [%] del consum registrat.
Vall: 28 [%] del consum registrat.

Consumidor en alta tensió
Punta: 23 [%] del consum registrat.
Pla: 41 [%] del consum registrat.
Vall: 36 [%] del consum registrat.