Quines son les comercialitzadores d'últim recurs

Les Comercialitzadores d’Últim Recurs son:
  • ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.
  • IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.
  • GAS NATURAL S.U.R., SDG, S.A.
  • HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.
  • E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.L.