Quina potència he de contractar?

Com podem saber la potència contractada que necessitem amb una tarifa domèstica i un comptador intel·ligent?
 
L’ICP és l’Interruptor de Control de Potència, i pot saltar si estem usant més potència que la que tenim contractada. Si l’ICP no salta mai, és degut al fet que estem sobredimensionats; això dóna tranquil·litat, però surt molt car. (gairebé el 50% de la factura és causada per aquest concepte).
Per solucionar el problema n’hi ha prou en apagar l’electrodomèstic que està fent saltar l’ICP i baixar l’interruptor general (IGA) del quadre elèctric, al cap de 3 minuts pugem el IGA i tornarem a tenir llum.
 
Si volem estar segurs de què contractem la potència que realment necessitem s’han de seguir els següents passos:
El comptador consta d’un únic botó groc, per navegar existeixen 2 tipus de pulsacions, una pulsació curta (PC) (menys de 2 segons) per navegar dins un mateix menú i una pulsació llarga (PL) (més de dos segons) per saltar al menú següent.
Per saber quins maxímetres registra el nostre comptador: anem al nostre comptador i premem el botó groc durant  almenys 2 segons (PL) → apareix a la pantalla “MODO DE LECTURA”
 

  • Premem PC→ “LC Contrato”
  • Premem PL→ “LCD ACTUAL” (mes actual)
  • Premem PL→ “1.18.1  XXXXXXX” (el nostre consum acumulat en període punta)
Premem 3 vegades PC (6 si tenim Discriminació horària (DH)) fins que aparegui “kW”→“1.16.1  XX.X” Aquesta és la mesura del maxímetre del què portem de mes en les hores del període “punta”.
Si tenim DH, premem una altra vegada i sortirà “1.16.2  XX.X” que correspon a les mesures del maxímetre del què portem de mes en les hores del període “pla”. Apuntem els valors.
Per a veure la mesura dels mesos anteriors, premem vàries vegades PC fins que aparegui “ATRAS“, i llavors premem PL. Després avancem al següent més prement 1 vegada –> “CRRE1” (cierre 1, el mes anterior). Dins ens trobem un menú similar al que ja hem vist. Apuntem la mesura del maxímetre del més en qüestió, i passem al següent mes. El comptador guarda 3 “cierres” més el mes actual.
Una vegada que tinguem totes les mesures (4 si tenim la tarifa sense discriminació i 8 si tenim DH) agafem la major de totes i la dividim entre 1,4.
Per exemple si la major de les 8 mesures és: 3,1kW→  3,1kW/1,4=2,21kW Aquesta seria la potència òptima a contractar.