PROPOSTA DE CIRCULAR DE LA CNMC 25/07/2019

PROPOSTA CIRCULAR DE LA CNMC PER LA QUE S’ESTABLEIX LA METODOLOGIA DE CÀLCUL DELS PEATGES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DEL MERCAT ELÈCTRIC.
 
El passat 25 de juliol de 2019 la Comissió Nacional dels Mercats y la Competència (CNMC) ha publicat una nova proposta de metodologia de càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.
 
La nova estructura tarifaria, a priori aporta estalvi a gairebé tots els consumidors, ja que es pagarà més peatges per energia consumida i menys per terme de potència, de forma que el terme fix de la factura es veurà reduït.
 
Actualment es troba en fase d’al·legacions i es preveu que pugui entrar en vigor a principis de 2020.
 
Què hi ha de nou? 
  • Desapareixen les tarifes 2.1X i 3.1A

  • Les tarifes 2.X tindran 6 termes d’energia i 2 de potència i es facturaran els excessos de potència.

NOVA ESTRUCTURA TARIFARIA

TERME DE POTÈNCIA

IMPORT ANUAL REGULAT DEL TERME DE POTÈNCIA EN €/kW CONTRACTAT (ATR, TERME FIX).
 

* La potència contractada sempre ha de seguir el criteri creixent de Pn+1 ≥ Pn

TERME D'ENERGIA

IMPORT REGULAT DEL TERME D’ENERGIA EN €/kWh (ATR, TERME VARIABLE PER ENERGIA CONSUMIDA).

ARTICLES COMPLEMENTARIS: